Wat werkt er voor wie?

“Wat werkt er voor wie?” is mijn uitgangspunt.  Geen enkel mens is hetzelfde. Door iets goed te onderzoeken, echt te weten hoe iets voor jou is, dan volgen de oplossingen vanzelf. Een diagnose is niet wie jij bent, maar  soms kan het wel verklaren wat er bij jou gaande is en dat kan erg helpend zijn.

In het eerste gesprek bekijken we samen wat jouw vraag is en of/hoe ik je daarbij kan helpen.

Daarna volgt een traject die zo kort is als het kan en zo lang duurt als het nodig is. We kunnen wekelijks, twee wekelijks of 1x per maand afspreken afhankelijk van de behandeling die wordt vastgelegd in het behandelplan en de behandelovereenkomst. Afspraken kunnen 30 minuten, 54 minuten, 60 minuten of bij EMDR 90 minuten duren. Dit wordt voorafgaande aan het behandeltraject afgesproken.

Cognitieve gedragstherapie (CGT)

CGT is een behandelmethodiek waarbij we nauwkeurig onderzoeken welke betekenissen jij geeft aan situaties die je ervaart en meemaakt. Deze betekenissen zijn vaak negatief of angstig gekleurd waardoor je klachten en problemen ontwikkeld en sommige dingen wel of juist niet meer doet. Vaak voel je je somber, angstig of schaam je je terwijl het feitelijk niet nodig is. Ook kan een algemenere negatief gekleurde blik op jezelf  (zelfbeeld), anderen of de wereld je belemmeren om de klachten en problemen te verdragen of te veranderen.

In CGT gaan we hiermee aan de slag en wordt er van je verwacht dat je thuis het meeste werk verzet.

Schematherapie is een verdiepende vorm van CGT en een prachtige combinatie van diverse therapeutische modellen waarbij je ontdekt hoe vastzittende patronen zijn ontwikkeld vanuit je jeugd, hoe je hier (vaak niet langer werkzame) manieren mee om probeert te gaan. Bij schematherapie praten we, maar doen we vooral ook oefeningen om vanuit het de beleving deze patronen te veranderen.

EMDR

EMDR is een effectieve therapievorm wanneer je één  of meerdere ingrijpende gebeurtenissen hebt meegemaakt en daar nog steeds last van hebt. Je slaapt slechter, je ziet beelden van de gebeurtenis steeds weer, je bent prikkelbaarder..schrikachtiger. EMDR is dan net een soort photoshoppen, herinneringen worden er minder levendig door en je bent veel minder emotioneel als je aan de gebeurtenis terug denkt.

EMDR kan ook een belangrijk onderdeel zijn bij psychotherapie.  Ik gebruik deze vorm wanneer  veelal pijnlijke belangrijke (gevoelsmatige krachtige bewijzen) herinneringen nog steeds jouw dagelijkse ervaringen beïnvloeden. Je hebt bijvoorbeeld als kind iets meegemaakt waardoor je bent gaan geloven dat je minderwaardig bent. Met EMDR kun je deze pijnlijke herinnering minder pijnlijk laten worden waardoor het gemakkelijker wordt om in het hier en nu te gaan beseffen dat je goed bent zoals je bent.

Cliëntgerichte therapie is een werkvorm die mij ook erg aanspreekt. Hierbij is een niet oordelende, authentieke (echte), actief luisterende en empatisch begripvolle houding essentieel. Ik luister aandachtig naar je en probeert te verhelderen wat er gezegd wordt. Door jou volledig te accepteren zoals jij bent is, help ik je om jezelf niet te veroordelen. Ik bied geen geen directe adviezen of oplossingen. Sterker nog, jij bepaalt zelf in welke richting het proces van de therapie zich ontwikkelt. Cliëntgerichte therapie wordt daarom ook wel non-directieve therapie genoemd. De therapeut heeft een ondersteunende rol.

Cliëntgerichte therapie is gericht op duurzame verandering waarin groei en ontwikkeling centraal staan.  Hierdoor worden niet alleen klachten op een effectieve manier verholpen, maar wordt ook (en vooral) je gevoel van welzijn verhoogd, je voelt  je vrijer om te zijn wie je bent en te uiten wat jij vindt.

De gewenste klachtenvermindering is een gevolg van deze bredere persoonsgerichte benadering, niet het doel op zich.

Wettelijk geregistreerd GZ Psycholoog/Klinisch Psycholoog
BIG: 29062818625
EMDR Practitioner & supervisor
KVK nummer: 08177557

Landelijke Vereniging voor Vrijgevestigde Psychotherapie (LVVP)
Mgr. van de Weteringstraat 134
3581 HN Utrecht
Tel: 030-2364338

http://www.lvvp.info

Vereniging EMDR
Secretariaat
E-mail: vereniging@emdr.nl
Vereniging EMDR Nederland
Postbus 13032
3507 LA Utrecht
www.emdr.nl