Kosten & tarieven

Vergoeding van psychologische therapie die (ten dele) wordt vergoed door de zorgverzekeraar.

Voor 2018 en 2019 heb ik geen  contracten afgesloten met de zorgverzekeraars.

In 2020 heb ik WEL contracten met DSW – ASR- Stad Holland – Zorg en Zekerheid afgesloten vanwege het respect voor de zorgprofessional die zij in hun contracten en werkwijze vertalen.

Bezoek https://contractvrijepsycholoog.nl voor exacte informatie  met advies over de beste enof de goedkoopste keuze en informatie over welke polis wat vergoed bij een contractvrije psycholoog.

Afhankelijk van jouw polis (naturapolis of restitutiepolis of een variant hier tussenin) krijg je een deel of alles vergoed ook al werk ik contractvrij. Indien je precies wil weten wat jouw zorgverzekeraar vergoed neem dan contact op met jouw zorgverzekeraar. Vraag wat de vergoedingen zijn bij een SGGZ of een BGGZ traject (dit staat op de verwijzing) door een niet gecontracteerde Klinisch Psycholoog. Kijk voor de preciese tarieven en regels van de Nederlandse Zorgautoriteit bij https://www.m3psychologie.nl/wetten en regels

De beroepsvereniging voor vrijgevstigde psychologen https://lvvp.info/voor-clienten/  en de site van contractvrijepsycholoog.nl geeft ook veel nuttige informatie, vooral als je jouw polis in 2020 wilt veranderen.

Na de behandeling of na 365 dagen in de specialistische GGZ wordt er een factuur opgemaakt door Axians. Deze factuur kun je indienen bij jouw zorgverzekeraar die (een deel) van de factuur zal vergoeden. Vervolgens kun je de factuur aan M3 psychologie betalen.  De verantwoordelijkheid van de betaling van de door mij geleverde zorg bent ligt bij jou.

Afspraak afmelden

Afspraken dienen minimaal 24 uur van tevoren worden afgezegd per telefoon of mail (ook in het weekend) anders wordt er een no show tarief van €40,- gehanteerd.

LET OP: Niet alle hulp (zoals bij een specifieke fobie, aanpassing stoornis, of bij relatie problemen)  worden meer volledig vergoed, ook al is er duidelijke lijdensdruk, en is er een goede verwijzing met een hieropvolgende indicatie voor therapie gesteld.

Vergoeding van psychologische therapie voor niet zorg die niet wordt vergoed door de zorgverzekeraar

Het uurtarief voor niet vergoedde zorg is €101.

Sommige mensen kiezen er voor om de rekening voor therapie zelf te betalen omdat er dan geen enkele informatie over jouw klachten en problemen bij de zorgverzekeraar terecht komt.

Supervisie:
€100 per persoon per 45 minuten (er geldt groepskorting).  Per keer wordt er 1,5 uur ingepland.

Leertherapie:

€100 per persoon per 45 minuten.

Coaching:
Particulieren: €110 per uur
Bedrijven:  €130 per uur

Coaching is mogelijk aftrekbaar en wellicht een aantrekkelijke optie voor ZZP’ers en bedrijven.Ik bereken geen BTW vanwege de vrijstelling voor medische beroepsbeoefenaren waaronder een Klinisch Psycholoog omdat dit een Wet BIG beroep is en de hulp ingezet wordt ter bevordering, bestendiging van de gezondheid.

Wettelijk geregistreerd GZ Psycholoog/Klinisch Psycholoog
BIG: 29062818625
EMDR Practitioner & supervisor
KVK nummer: 08177557

Landelijke Vereniging voor Vrijgevestigde Psychotherapie (LVVP)
Mgr. van de Weteringstraat 134
3581 HN Utrecht
Tel: 030-2364338

http://www.lvvp.info

Vereniging EMDR
Secretariaat
E-mail: vereniging@emdr.nl
Vereniging EMDR Nederland
Postbus 13032
3507 LA Utrecht
www.emdr.nl