Op zoek naar professionele ontwikkeling: supervisie EMDR

Je hebt de basistraining EMDR gevolgd, enthousiast geraakt omdat het zo effectief is. Je wilt de vervolg training gaan doen. Daarvoor heb je supervisie nodig om aan te tonen dat je het basis protocol (volwassenen ) voldoende beheerst. Of je hebt de vervolgtraining afegrond en je wilt je verder bekwamen tot EMDR practitioner zodat ook de moeilijkste problematiek te behandelen is met EMDR (of te weten wanneer juist niet.)

Samen bekijken we de opnames die je hebt gemaakt om te zien wat er goed gaat en wat je kunt verbeteren. Het durven laten zien als het moeilijk gaat is een zeer leerzame ervaring. In mijn supervisies ben ik nauwgezet omdat het helemaal doorgronden en begrijpen van het basis protocol  de kwaliteit van de EMDR behandelingen verbetert en cliënten geen schade ondervinden door onwetendheid. Een veilige leeromgeving staat voorop (want iemand in jouw keuken mee laten kijken is spannend).

Wanneer en waar

OP de praktijk in Enschede (Tromphuis)

Thuis in Boekelo

Per Skype is het ook mogelijk en geaccordeerd door de VEN.

Hoe

De supervisie kan in overleg alleen meetellen voor de accreditatie FGZP en de VEN.

Vanuit de VEN is het toegestaan dat ik  supervisie geef voor het traject Basis training naar vervolg training voor EMDR  bij volwassenen.

Ik geef supervisie voor het practitionerschap volwassenen (NB niet voor practitioner K&J).

Algemeen

Om te zien hoe je EMDR in de praktijk toepast, gebruiken we videofragmenten (op zelf mee te brengen laptop/I-pad / camera met alle snoertjes afspelen) Let ook op een goede geluidskwaliteit als het niet te verstaan is kan ik het niet beoordelen.

Aan de hand van deze video’s breng je vragen of problemen in, die zich voordoen in het EMDR proces. Als supervisor geef ik vervolgens aan hoe die problemen aangepakt kunnen worden en zo bereiden we jou voor op de beoordeling.

Traject basis cursus naar vervolg:

Ik adviseer ten sterkste om eerst de supervisies te volgen en het competenties te hebben aangetoond alvorens je je opgeeft voor de vervolgtraining. Het gebeurt namelijk af en toe dat je de competenties niet op tijd kan aantonen. Ook het werken onder de tijdsdruk is niet prettig.

Je moet minimaal 2 filmpjes laten zien waarbij er op 1 opname een correcte NC in domein controle wordt  uitgevoerd en op een andere opname NC in een ander domein.

De supervisie in de EMDR opleidingen is competentie gestuurde supervisie. Dat wil zeggen dat jij als supervisant videomateriaal verzamelt waarmee aantoonbaar gemaakt kan worden dat jij de desbetreffende vaardigheden beheerst.

Er wordt gewerkt aan de hand van het competentieformulier.  Aan het einde van het supervisie traject heb je alle competenties aangetoond waarna je mag deelnemen aan de vervolg cursus.

Neem 2 kopieën mee van het competentieformulier, een bewaar ik en een is voor jouzelf. Neem ook bewijs van een  met goed gevolg afgelegde VEN geaccrediteerde Basis training mee.

Practitionerschap
Als je de opleiding tot EMDR practitioner ingaat is het belangrijk dat je voldoende mensen (minimaal 3)  in behandeling hebt waarbij je kunt oefenen en opnames mag maken.

Sommige opdrachten dienen op papier te worden aangeleverd. Ter voorbereiding op alle verdere afspraken is het dan ook prettig, als je specifieke vragen of opdrachten hebt, dat je mij deze vooraf mailt.

Het competentie formulier voor practitionerschap kun je hier downloaden.

De casusconceptualisatie formulieren zijn ook te downloaden (hyperlink http://www.emdr.nl/emdr-opleidingen/#ga-naar-opleiding-tot-practitioner ) met daarbij een toelichting over hoe je deze het beste kunt invullen.

Opleidingseisen  van de VEN
Alle opleiding eisen waar je aan moet voldoen zijn hier (http://www.emdr.nl/emdr-opleidingen/#ga-naar-opleiding-tot-practitioner)  te vinden.

Duur van de supervisie
Gezien het competentiegerichte karakter van de supervisie is het moeilijk om aan te geven wat de duur zal zijn. Uit ervaring is gebleken dat een gemiddelde duur voor het basisprotocol ongeveer 3-5 maal 1,5 uur bedraagt. Voor het practitionerschap is dit vaak langer. Uiteraard is de duur afhankelijk van het niveau waarop de supervisant insteekt, het hebben van EMDR-intervisie, de voorbereiding op de supervisie en de tijdsverdeling supervisie en beoordeling.

Kosten
Het tarief is  105,- per 45 minuten p.p. Indien de supervisie in een groep van 2 personen is, dan wordt er 10% korting gegeven.

Individuele Supervisie
Een individuele supervisie duurt 90 minuten.

Groep supervisie
Het is mogelijk om met max. 2 personen een groepssupervisie te plannen. De duur is dan minimaal 120 minuten. Van elkaar leren is een voordeel zijn bij groep supervisie. Houdt er wel rekening mee dat de competenties worden afgetekend aan de hand van je eigen beeldmateriaal.

Voorwaarden
Afspraken dienen 48 uur van tevoren afgezegd worden. Bij afzeggen tussen 48 en 24 uur wordt 50% van de kosten in rekening gebracht. Wanneer binnen 24 uur wordt afgezegd, wordt het gehele bedrag in rekening gebracht.

Videomateriaal
We werken op basis van het meest recente protocol (via www.emdr.nl te downloaden).
Alvorens het videomateriaal in te brengen, is het zinvol en efficiënt gebleken het materiaal eerst zelf te bekijken en vast te stellen of het overeenkomt met het desbetreffende protocol. Wanneer er kleine, te verdedigen, afwijkingen zichtbaar zijn, kan overwogen worden het materiaal toch voor aftekening in te brengen en tijdens het kijken van de video op voorhand aan te geven waar de afwijkingen zijn en waarom daartoe besloten is. Dan is het nog steeds mogelijk dat het desbetreffende fragment afgetekend kan worden. Wanneer bij het zelf nakijken grote of niet te motiveren afwijkingen gevonden worden, kan wellicht besloten worden dit materiaal niet ter aftekening voor te leggen. Uiteraard is het zinvol, om tijd te besparen, het materiaal te editen. De essentiële onderdelen moeten echter wel op de video zichtbaar gemaakt zijn. Als je de supervisies goed voorbereid (wat wil je laten zien en waar staat het op de video, welke vragen heb je er over), haal je er het meest uit.

Beoordeling en begeleiding in verbeteren van vaardigheden
Het is vrij aan jou als supervisant hoe jij de supervisie vorm wilt geven.

Wanneer jij meent de vaardigheden voldoende te beheersen, kan er met de beoordelingsfase begonnen worden. Eventuele aspecten die nog niet voldoende beheerst worden, zullen dan aan het licht komen. Je kan dan, met de feedback, nieuwe opnames maken, totdat de competenties gehaald worden.

Supervisanten die menen de vaardigheden nog niet geheel te beheersen kunnen eerst materiaal voorleggen om te weten wat goed gaat en wat nog aandacht verdient, om daarna pas over te gaan tot de beoordelingsfase.

Wettelijk geregistreerd GZ Psycholoog/Klinisch Psycholoog
BIG: 29062818625
EMDR Practitioner & supervisor
KVK nummer: 08177557

Landelijke Vereniging voor Vrijgevestigde Psychotherapie (LVVP)
Mgr. van de Weteringstraat 134
3581 HN Utrecht
Tel: 030-2364338

http://www.lvvp.info

Vereniging EMDR
Secretariaat
E-mail: vereniging@emdr.nl
Vereniging EMDR Nederland
Postbus 13032
3507 LA Utrecht
www.emdr.nl