De praktijk van een BIG geregistreerde klinisch psycholoog is aan diverse wetten en regels gebonden.

Onderstaande links zijn belangrijk wanneer je precies wilt weten hoe de Nederlandse Zorg Autoriteit de tarieven heeft bepaald. Ook als je wilt weten hoe ik met jouw privacy omga en mijn kwaliteitsstatuut (een verplicht document die de werkwijze van de praktijk beschrijft) wilt inzien.

Wanneer je er niet uit komt in een gesprek met mij als je ontevreden bent over de behandeling of bejegening en een klacht wilt indienen bij de beroepsvereniging is hieronder meer informatie te vinden. Voor collega’s in EMDR opleiding is de vertrouwenspersoon van de VEN een goed aanspreekpunt.

https://www.emdr.nl/vertrouwenspersoon-ven-2/

NZA regels en tarieven

Privacybeleid

Klachtenregeling-LVVP-Wkkgz-DEF-feb19-websiteversietarieven-2019-sggz

Wettelijk geregistreerd GZ Psycholoog/Klinisch Psycholoog
BIG: 29062818625
EMDR Practitioner & supervisor
KVK nummer: 08177557

Landelijke Vereniging voor Vrijgevestigde Psychotherapie (LVVP)
Mgr. van de Weteringstraat 134
3581 HN Utrecht
Tel: 030-2364338

http://www.lvvp.info

Vereniging EMDR
Secretariaat
E-mail: vereniging@emdr.nl
Vereniging EMDR Nederland
Postbus 13032
3507 LA Utrecht
www.emdr.nl